Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
News

Vår nya regionala ledarskapsmodell

Vi tillkännagav vår nya regionala ledarskapsmodell som är utformad för att utnyttja global bästa praxis.

Akira Shimizu har utsetts till chef för Asia Pacific. Efter att ha flyttat till vårt Stockholmskontor 2016, där han blev chef för Norden, har Akira återvänt till Tokyo och kommer att ansvara för vår japanska och australiensiska portfölj och affärsverksamhet.

Gordon Hatton har utsetts till Vice President, Asia Pacific Development och kommer att övervaka utvecklingen av våra japanska och australiensiska portföljer i nära samarbete med de lokala teamen.

Vi är glada att välkomna Jo-Ann Hawkings som Regional Director för Australien, där hon kommer att leda Pembrokes australiensiska portfölj och verksamhet samt identifiera tillväxtmöjligheter för verksamheten.

Kristin Willerström har utsetts till Regional Director, Nordics med ansvar för Pembrokes verksamhet och portfölj i Stockholm, Oslo och Helsingfors.

Matthew Knight är vår nya Vice President, European Development. Matthew har flyttat till London efter att tidigare ha varit chef för Australien. I sin nya roll kommer Matthew att ha ett nära samarbete med våra regionala ledare och lokala team.

Matthew Knight och Gordon Hatton kommer att arbeta tillsammans med Michael Bowers, Vice President, US Development, för att utveckla vår aktiva globala pipeline med 1,5 miljoner kvadratmeter under de kommande fem åren.

Den nya regionala ledarskapsmodellen visar hur vi investerar i vårt team och stärker vår regionala kapacitet för att leverera värdeskapande strategier i dessa kärnregioner. Lokal insikt, innovation, expertis och tillväxt inifrån är avgörande när vi delar bästa praxis och skapar system som hjälper oss att arbeta smartare och möta behoven hos våra marknader, tillgångar och hyresgäster.

Latest news

Pembroke updates

Find out the latest news from Pembroke from across the portfolio.
Read More
Read More
Read More
Read More

Get in touch with our expert advisors today