Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Master_Samuelsgatan_view

Hästen 21

En ny stadsdel växer fram i centrala Stockholm

Stockholm, Sverige
Mixed
322.900 sq ft / 30.000 sq m
Regeringsgatan View
Välkommen till Project Access

En plats där människor möts

Hästen 21 är höjdpunkten i Project Access, vår vision att omvandla en av Stockholms mest centrala stadsdelar till en mer tillgänglig och attraktiv plats, 24/7, där människor träffas för att bo, arbeta, handla och umgås.

Projektet som ligger bredvid NK är inspirerat av Stockholms arkitektoniska arv, med gator och torg som är byggda för människor – inte för bilar.

2008

Förvärvad

20

Nya återförsäljare

26

Lägenheter
Master_Samuelsgatan_view
Utformad med hälsa och välbefinnande i fokus

En fastighet anpassad för framtiden

Fastigheten är flexibelt utformad och kommer enkelt att kunna anpassas till nya behov, både idag och i framtiden. Vi utvecklar de bästa möjliga arbetsplatserna med fokus på ljus, inomhusklimat och grönområden. Ambitionen för Hästen 21 är att minimera klimatpåverkan, därför kommer byggnaden att värmas upp med bergvärme och certifieras i enlighet med LEED Platinum v4, den högsta nivån av hållbarhetscertifieringar för resurseffektiva fastigheter.

Skapa hållbara kontors-, butiks- och bostadsområden

Stadens nya mötesplats

Hästen 21 öppnar upp kvarteret och med nya passager, restauranger och butiker förvandlar vi en av Stockholms mest centrala stadsdelar till en mer tillgänglig och attraktiv plats, 24/7.

Key contacts

Kapitalförvaltare