Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link

Vårt engagemang för integritet

Inledning

Denna policy förklarar Pembrokes sekretesspraxis när du interagerar med oss via onlinekanaler (till exempel webbplatser och mobila applikationer) som ägs och kontrolleras av Pembroke (“våra webbplatser”).

Pembrokes integritetspolicy utvecklades som en förlängning av vårt åtagande att upprätthålla den högsta nivån av integritet i hanteringen av våra investerare, hyresgäster och partners. Policyn är utformad för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut när du använder våra webbplatser. Pembroke utvärderar kontinuerligt detta uttalande mot ny teknik och affärspraxis, publikens behov och förändringar i lagstiftningen.

About Pembroke

I denna integritetspolicy avser “Pembroke” Pembroke Real Estate LLC, ett företag som bildats enligt lagstiftningen i Massachusetts, USA, med huvudkontor på 255 State Street, Boston, MA 02109 USA.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta Pembroke på privacy@pembroke.com

Information som vi samlar in och hur vi använder den

När du surfar på våra webbplatser kan vi samla in viss information från eller om dig. Detta kan omfatta namn och kontaktuppgifter som du lämnar till oss när du registrerar dig på en webbplats eller när du skickar korrespondens till oss via en webbplats.

Vi använder denna information för att ge dig de tjänster du efterfrågar och för att svara på eventuella brev som du skickar till oss.

Vi samlar också in viss teknisk information och navigationsinformation från besökarna på våra webbplatser, bland annat genom att använda cookies (se avsnittet “Cookies och liknande tekniker” nedan). Detta inkluderar information som din enhetstyp, webbläsartyp, Internetprotokolladress, besökta sidor och genomsnittlig tid på våra webbplatser, som vi använder:

  • För att upprätthålla säkerheten för din online-session;
  • För att underlätta navigering på webbplatsen;
  • För att förbättra vår webbdesign och funktionalitet; och
  • För att anpassa din upplevelse på våra webbplatser.

Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande teknik för att stödja driften av våra webbplatser. Cookies är små datafiler som en webbplats skickar till eller får tillgång till från en webbläsare på en besökares dator eller annan enhet. Cookies samlar in teknisk information och navigationsinformation om besökare på våra webbplatser, inklusive datum och tid för besök, visade sidor, tid som tillbringas på våra webbplatser eller allmän information om den enhet som används för att komma åt webbplatsen.

Cookies som sätts av Pembroke kallas “förstapartscookies”, och cookies som sätts av tredjepartsleverantörer av tjänster till Pembroke kallas “tredjepartscookies”. Cookies från tredje part gör det möjligt att tillhandahålla funktioner från tredje part på eller via våra webbplatser (t.ex. reklam, videor och analyser). De leverantörer som ställer in cookies från tredje part kan känna igen din dator eller enhet både när den besöker våra webbplatser och när den besöker andra webbplatser som tillhandahålls av den tredje parten.

Cookies kan ligga kvar på din dator eller enhet under olika lång tid. Vissa cookies är “sessionscookies”, vilket innebär att de bara existerar medan din webbläsare är öppen och raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Andra cookies är “permanenta cookies”, vilket innebär att de överlever efter att din webbläsare har stängts och kan användas av webbplatser för att känna igen din dator när du senare öppnar din webbläsare igen och surfar på internet igen.

Hur stänger jag av cookies?

Du kan vägra eller ta bort en cookie med hjälp av de opt-out-länkar som anges ovan, där sådana finns. Dessutom erbjuder de flesta webbläsare och mobila enheter sina egna inställningar för att hantera cookies.

Om du nekar en cookie när du är på en webbplats, eller om du tar bort cookies, kan du uppleva vissa olägenheter i din användning av Pembrokes webbplatser.

Om du vill ändra inställningarna för cookies i din webbläsare finns dessa vanligtvis i menyn “Alternativ” eller “Inställningar” i din webbläsare. För att förstå dessa inställningar kan följande länkar vara till hjälp; annars bör du använda alternativet “Hjälp” i din webbläsare för mer information:

WebbläsareLänk för inställning av cookies
Microsoft Internet Explorersupport.microsoft.com
Mozilla Firefoxsupport.mozilla.org
Google Chromesupport.google.com
AppleSafarisupport.apple.com

Annonsering på webbplatser som inte tillhör Pembroke

Pembroke annonserar också våra produkter och tjänster på webbplatser som inte är anslutna till Pembroke. Vi anlitar tredjepartsannonseringsföretag för att visa dessa annonser, och de kan använda cookies och liknande teknik för att optimera placeringen av våra annonser. Vi tillåter inte dessa företag att använda den information som de samlar in för Pembrokes räkning för något annat ändamål än att hjälpa dem att marknadsföra Pembrokes tjänster.

Vem delar Pembroke information med?

Från tid till annan kan Pembroke dela den information som samlas in från eller om dig med sina koncernbolag och med tredjepartsleverantörer som utför tjänster för dess räkning för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy. Alla tjänsteleverantörer som Pembroke anlitar är skyldiga att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att upprätthålla säkerheten för den information som de behandlar, och att endast behandla den informationen i enlighet med instruktioner från Pembroke.

Pembroke kan också lämna ut information som de samlar in från eller om dig om de anser att detta är nödvändigt för att följa en begäran från en brottsbekämpande myndighet, ett rättsligt, regulatoriskt eller myndighetsbeslut eller på annat sätt utöva, fastställa eller försvara lagliga rättigheter.

Pembroke säljer eller hyr inte ut dina personuppgifter till någon tredje part för deras marknadsföringsändamål.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Pembroke upprätthåller rimliga skyddsåtgärder som kombinerar administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda de personuppgifter du tillhandahåller mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, störning, modifiering, utlämnande eller missbruk.

Vi använder leverantörer av datavärdtjänster i USA för att hantera den information vi samlar in och vi använder tekniska kontroller för att säkra dessa data.

Vi använder SSL-kryptering (Secure Socket Layer) på vår webbplats när vi överför information och gör andra kommersiellt rimliga ansträngningar för att skydda din information. Vi fortsätter att utvärdera ny teknik för skydd av information och uppgraderar våra informationssäkerhetssystem där så är lämpligt.

Internationella dataöverföringar

Om du är en besökare från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer den information som Pembroke samlar in om dig att lagras på servrar i USA. Territorier utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) kanske inte har dataskyddslagar som motsvarar de inom EES, men Pembroke kommer alltid att skydda din information i enlighet med denna sekretesspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att göra det:

  • För att begära tillgång till alla personuppgifter som Pembroke har om dig (vilket kan vara föremål för en avgift som anges i tillämplig lag)
  • kräva att Pembroke korrigerar felaktig eller inaktuell personlig information som vi har om dig, och
  • Instruera Pembroke att inte skicka marknadsföringsmeddelanden till dig, även om du tidigare har angett att du vill ta emot sådana meddelanden.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta Pembroke via de uppgifter som anges ovan.

Barns integritet

Pembroke riktar sig inte till barn och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om vi får reda på att ett barn under 13 år har lämnat personuppgifter till oss kommer vi att vidta åtgärder för att radera dessa uppgifter. Om du tror att ett barn under 13 år har lämnat personuppgifter till oss, vänligen meddela oss genom att kontakta oss på
privacy@pembroke.com

Länkar till tredje part

Vi kan inkludera länkar till andra webbplatser från tredje part. Dessa tredjepartswebbplatser har separata och oberoende integritetspolicyer. Vi har därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser.

Ändringar av vår integritetspolicy

Pembroke kan från tid till annan komma att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy. Du bör besöka denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om Pembrokes aktuella sekretesspraxis.

Denna policy uppdaterades senast i juli 2021.