Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Genomtänkt fastighet

Anpassningsbara, personcentrerade miljöer

Vi är en internationell fastighetsrådgivare som förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter och platser.

Dedikerade till att leverera excellens

Livsstilstillgångar i högkvalitativa lägen

Med mer än 25 års erfarenhet och ett internationellt fokus är vi övertygade om att efterfrågan på högkvalitativa tillgångar i rätt lägen med hyresgäster som prioriterar kvalitet framför råvaror kommer att fortsätta.

Vi förvaltar det privata kapitalet från våra två huvudsakliga långsiktiga investerare, FMR LLC och FIL Limited.

Vi har en tålmodig inställning och ser över marknadscykler för att maximera portföljens resultat.

Vi kombinerar en gedigen erfarenhet av att bygga kontor, detaljhandel, bostäder och fastigheter med blandad användning från grunden med ett gott rykte när det gäller ombyggnationer.

Vi är fast beslutna att leverera högsta kvalitet genom en service som uppfyller våra kunders specifika behov, berikar kundupplevelsen, skapar platser där människor kan trivas och hjälper dem att locka till sig och behålla de bästa talangerna.

Samarbete leder till
till bättre resultat

Etablerad 1997

Investeringar på 13 viktiga marknader

8,9 miljoner sqft/837k sqm

Kontor, detaljhandel och bostäder

Vilka vi är

Människan i centrum

Vi förenas av en övertygelse om att fastigheter är mer än bara byggnader; vår globala portfölj är där våra kunder kallar hem, platser för arbete, shopping och hitta inspiration, och där de hittar gemenskap.

Vi kan inte skapa dessa utrymmen utan vårt team, som tillsammans kombinerar olika färdigheter inom arkitektur, design, hållbarhet, kapitalförvaltning, investeringsanalys och kommunikation.

120

Interna experter

9

Globala kontor

Våra värderingar

Strävan efter excellens

Vi är stolta över kvaliteten på våra produkter och tjänster. Vi skapar värde närhelst det är möjligt och anammar en filosofi om ständiga förbättringar.

Att uppnå resultat med integritet

Vi håller alltid vad vi lovar genom att ta ansvar gentemot våra hyresgäster, investerare och de samhällen där vi verkar.

Alltid samarbete

Vi är mer än summan av våra delar. Vi prioriterar relationer och behandlar våra kollegor och affärspartners med respekt. Vi tror att samarbete leder till bättre resultat för alla.

Människan i centrum

Vi är mer än summan av våra delar. Vi kombinerar olika erfarenheter inom arkitektur, design, hållbarhet, kapitalförvaltning, investeringsanalys och kommunikation, och vi tror att samarbete leder till bättre resultat för alla.