Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
News

Stockholms stad godkänner exploatering för Hästen 21

Regeringsgatan View

Den 5 december meddelade Stockholms stad att stadsbyggnadsnämnden officiellt godkänt vår detaljplan för Hästen 21, en blandad fastighet om totalt 40.000 kvm belägen i hjärtat av Stockholm.

Utvecklingen är en viktig del av vår långsiktiga vision “Project Access“, som syftar till att förbättra tillgängligheten och öka den övergripande attraktiviteten för hela stadskvarteret.

Kärnan i “Project Access” är ombyggnaden av Hästen 21, som ligger i korsningen mellan Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan. Vi vill skapa en framtidssäkrad byggnad som kommer att rymma 2 000 anställda, 27 bostäder och upp till 20 detaljhandelsenheter.

“Project Access” är vår vision för ett nytt centralt kvarter med blandad användning, som även omfattar Mästerhuset (en högkvalitativ kontorsfastighet med en uthyrningsbar yta på 30.700 kvm, utvecklad av Pembrokein 2015), PK-huset (ett kontors- och butiksområde på 35.000 kvm uthyrningsbar yta, med direkt tillgång till premiumvaruhuset NK) och Smålandstorget (ett nytt urbant offentligt torg). Genom att koppla samman Hästen 21, PK-huset och Mästerhuset skapar vi ett helt nytt flöde genom kvarteret och bidrar till ett säkrare och mer levande gaturum för fotgängare dygnet runt.

Pembrokes planer motsvarar stadens visioner 2030 och 2040 för stadsutveckling i Stockholm, som strävar efter att skapa en levande, säker, klimatsmart och ekonomiskt hållbar stadskärna. Ett nära samarbete mellan Stockholms stad och Pembroke under de senaste fyra åren har resulterat i en slutlig detaljplan för Hästen 21, som stadsbyggnadsnämnden godkände den 22 november.

Akira Shimizu, vice VD och chef för Norden kommenterar: Vi är stolta över att ha fått stadens godkännande för Hästen 21-planerna. Detta är en viktig milstolpe för projektet, som syftar till att ge liv åt hela grannskapet. Stockholms stad och vi är eniga i vårt engagemang för denna utveckling, som vi är övertygade om kommer att medföra stora förbättringar för stadskärnan i allmänhet och korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan i synnerhet. Efter stadsbyggnadsnämndens godkännande väntar vi nu på att detaljplanen ska vinna laga kraft; Stockholms stad övervakar denna process. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med dem kring planerna för Hästen 21.

Under de senaste fyra åren har vi haft ett nära samarbete med stadsbyggnadskontoret, vilket har inneburit vägledning från stadsarkitekten. Detta samarbete har bidragit till att säkerställa att utformningen och uttrycket av det nya Hästen 21 på ett korrekt sätt återspeglar Stockholms stads prioriteringar. Den nya byggnadens design och materialitet samspelar med Stockholms historiska stadsbild och passar väl in i både gamla och nya byggnader, liksom i omgivningen.

Nya Hästen 21 kommer att fokusera på hållbarhet och sträva efter en LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) platinumcertifiering; och energiförbrukning mindre än en tredjedel av vad den nuvarande byggnaden kräver, och därmed skapa positiva effekter för Stockholm från dag ett.

Hasten 21, Stockholm

Latest news

Pembroke updates

Find out the latest news from Pembroke from across the portfolio.
Read More
Read More
Read More
Read More

Get in touch with our expert advisors today