Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
News

Pembroke sponsrar Draknästet 2021

Vi fick möjlighet att samarbeta med ULI, Fastighetsnytt och Business Arena talks för Nordens ledande årliga fastighetsevent, Dragons’ Den.

Draknästet är ett årligt initiativ med syfte att lyfta fram unga talanger och innovativa idéer inom samhällsbyggnadssektorn kopplat till ett utvalt samhällsaktuellt ämne. Unga talanger presenterar sina idéer för “drakar” som bedömer deras potential och en vinnare utses direkt i sändningen. Draknästet presenteras av ULI Young Leaders Sweden och sponsras av Pembroke.

Caroline Arehult, tillträdande VD för Akademiska Hus Anna Nyman, stabschef, avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB By Holknekt, serieentreprenör

Hur bör samhällsbyggnadssektorn agera för att stärka Sveriges krisberedskap?

Coronapandemin har beskrivits som en svart svan: en plötslig och oväntad händelse som oroar, påverkar och förändrar på alla nivåer i samhället. Andra hävdar att pandemin tvärtom var förutsägbar och något vi borde ha sett komma: en vit svan.

Oavsett bakgrunden har pandemin utvecklats till en av vår tids största humanitära kriser, och den har gjort det tydligt att vår beredskap, teknik och infrastruktur inte är tillräckligt krissäkra. För att säkerställa civil beredskap krävs kraftfulla åtgärder när det gäller flexibilitet, samarbete, logistik och redundans, som måste samordnas på alla nivåer i samhället och mellan offentliga och privata aktörer.

Hur ska fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen agera för att anpassa sig och bygga långsiktig motståndskraft för att säkerställa sin egen överlevnad och våra viktigaste samhällsfunktioner i framtida kriser?

I årets utmaning efterlystes kreativa idéer om hur fastighetsbranschen kan bidra till en samhällelig, social och ekonomisk beredskap som tar hand om både de primära och sekundära effekterna av en eventuell kris. Lösningarna måste vara visionära, genomförbara och svara mot FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Latest news

Pembroke updates

Find out the latest news from Pembroke from across the portfolio.
Read More
Read More
Read More
Read More

Get in touch with our expert advisors today