Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Stacey Spurr

Regiondirektör, västkusten
Boston

Stacey ansvarar för den strategiska ledningen av vårt kontor i San Francisco samt för kapitalförvaltning och drift av våra marknadsinitiativ på västkusten.

Hon har varit involverad i en mängd olika uthyrnings- och portföljförvaltningsaktiviteter och övervakar tillgångsspecifika affärsplaner, kapitalprojekt och hyresgästengagemang. Dessutom ansvarar Stacey för marknadstäckningen för att stödja Pembrokes förvärvsmål på västkusten. Innan hon tog över ansvaret för portföljen på västkusten var hon ansvarig för att förvalta vår portfölj i Boston. Hon har en Master of Science i fastighetsutveckling från Massachusetts Institute of Technology (MIT).
  • Ansvarar för uthyrning av tillgångar, operativa resultat och förvaltningsstrategier som främjar ökad hyresgästnöjdhet
  • Asset Management-expertis, inklusive utveckling och implementering av strategier för kapitalinvesteringar och leasing
  • Strategisk tillväxt med lokal expertis på västkusten, med en djup förståelse för både de finansiella och operativa aspekterna av våra byggnader