Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Shawna Torpey

Direktör, Investeringar
Boston

Shawna ansvarar för våra globala värderings- och marknadsundersökningsfunktioner och ger stöd för att teckna nya marknader, sektorer och tillgångar samt för långsiktig portföljstrategi.

Shawna hanterar våra värderings- och portföljrapporteringsaktiviteter för alla investerargrupper och marknader. Hon tillhandahåller globala marknadsundersökningar som stöd för garantiförbindelser avseende potentiella nya marknader, tillgångsklasser och investeringsmöjligheter. Shawna har ett nära samarbete med regionala team för att säkerställa anpassning och implementering av Pembrokes långsiktiga portföljstrategi.