Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Sarah Parker

Senior Director, Skatt
London

Sarah är ansvarig för att hantera de internationella skattekraven och den förvaltade portföljen.

Sarah ansvarar för att hantera våra internationella skyldigheter när det gäller efterlevnad av skatteregler. Dessutom leder Sarah vår strategi för skatteplanering och vår avgiftsmodell för rådgivning, och ger stöd för skattestrukturering och due diligence för alla nya transaktioner. Sarah har ett nära samarbete med våra team för internationell finansiering, kapitalförvaltning och utveckling, samt med FMR Tax och våra tredjepartsleverantörer av redovisningstjänster och skatterådgivare.