Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Sandra Cooper

Direktör, Kapitalförvaltning
London

Sandra ansvarar för förvaltningen av vår Londonportfölj.

Sandra ansvarar för kapitalförvaltning och drift av vår Londonportfölj. Hon övervakar utvecklingen och genomförandet av strategiska affärsplaner för varje fastighet och är direkt ansvarig för hyresgästrelationer. Dessförinnan var Sandra ansvarig för vår tyska portfölj, inklusive förvaltning av tillgångsstrategier och optimering av den operativa prestandan. Sandra hade flera års erfarenhet av att arbeta för en nordisk fastighetsförvaltare baserad i Stockholm innan hon började på Pembroke.