Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Niamh O’Maille

Direktör, Marknadsföring
Boston

Niamh ansvarar för det dagliga marknadsföringsansvaret för våra fastigheter i Boston.

Niamh övervakar den dagliga marknadsföringen av våra fastigheter i Boston och ansvarar för den strategiska övervakningen av marknadsföringsinitiativ i hela vår amerikanska portfölj, med huvudansvar för genomförandet av de strategiska marknadsföringsplanerna och tillgångsinitiativen för vår Bostonportfölj. Hon har ett nära samarbete med våra team för utveckling av tillgångar och våra fastighetsförvaltningsteam när det gäller att leverera kundservicelösningar som stärker hyresgästrelationerna och upplevelsen av tillgångarna.