Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Kristin Willerström

Senior regiondirektör, Norden
Stockholm

Kristin ansvarar för förvaltningen av vår nordiska portfölj.

Kristin ansvarar för förvaltningen av vår nordiska portfölj, inklusive uthyrning, hyresgästrelationer, hantering av finansiell rapportering och driftsbudgetar, med tillsyn över externa fastighetsförvaltare.
  • Strategisk planering, utveckling och genomförande av strategiska planer för tillgångsförvaltningsinitiativen och anpassning av dem till de övergripande affärsmålen
  • Övervaka portföljförvaltningen av tillgångarna, inklusive övervakning av resultat, optimering av avkastning och riskreducering
  • Förvärv och avyttring av tillgångar, identifiera möjligheter som ligger i linje med Pembrokes investeringsstrategi, genomföra due diligence och förhandlingar