Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Joe Fitzpatrick

Regiondirektör, Australien
Sydney

Joe ansvarar för att leda vår verksamhet i Australien.

Joe ansvarar för vår verksamhet i Australien och har till uppgift att driva våra investeringsstrategier för kommersiella kontors- och bostadsfastigheter, investeringsprojekt och globala affärsprioriteringar på den lokala marknaden. Med en bakgrund inom kapitalförvaltning, fastighetsutveckling och personalledning är Joe en pålitlig rådgivare som är mycket skicklig på att driva fram strategiska resultat
  • Ansvarar för investeringarnas livscykel: identifiering och presentation av möjligheter, förhandlingar om förvärv, genomförande av investeringsstrategier och avyttring av tillgångar
  • Övervakning av utvecklingsledning, inklusive strategisk planering, genomförbarhetsstudier, markförvärv, designledning och projektleverans
  • Ansvarar för förvaltning av tillgångar, operativa resultat och genomförande av leasingstrategier
  • Marknadschef med ansvar för Pembrokes affärsverksamhet i Australien samt marknadsföring av marknaden och varumärket