Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Joe DeGiacomo

Vice verkställande direktör, Development Finance
Boston

Joe ansvarar för den finansiella övervakningen av viktiga utvecklingsprojekt i Pembroke.

Joe ansvarar för att leda den finansiella övervakningen av viktiga utvecklingsprojekt, inklusive ombyggnaden av Commonwealth Pier i Boston. I hans ansvar ingår också att utforma och implementera konsekvent styrning och kontroller till stöd för dessa insatser.