Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Jessica Watson-Glass

Direktör, Finans
London

Jessica ansvarar för den finansiella övervakningen och redovisningen av vår europeiska förvaltade portfölj och våra europeiska kontor.

Jessica ansvarar för den månatliga redovisningen, lagstadgad rapportering, efterlevnad av skuldregler, budgetering och prognoser samt ger teknisk redovisningsrådgivning. Jessica leder ett team som arbetar nära affärspartners för att tillhandahålla aktuell och korrekt finansiell information. Dessutom har Jessica ett nära samarbete med de övriga finansteamen när det gäller globala initiativ. Innan hon kom till Pembroke arbetade hon som senior management accountant inom teknik- och modeindustrin och som revisionsassistent på en Big Four revisionsbyrå i både Storbritannien och Italien, där hon hanterade revisioner av finansiella rapporter och ledningsrapportering.