Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Jack Clark

Senior Vice President, chef för investeringar
Boston

Med en djup förståelse för de marknader där vi är verksamma övervakar Jack vår långsiktiga utveckling och diversifieringen av vår globala fastighetsportfölj.

Jack är medlem i ledningsgruppen och ansvarar för att utveckla vår globala strategi för fastighetsinvesteringar och ser över marknadscykler för att maximera värdet. Jack har erfarenhet av byggd miljö och kapitalmarknader, hanterar komplexa investeringsmöjligheter och leder förvärvs- och transaktionshanteringen i flera av våra regioner. Jack arbetar nära våra regionala ledare för att utveckla en holistisk investeringsstrategi som gör det möjligt för oss att förvärva och utveckla högkvalitativa livsstilstillgångar i centrala stadslägen och förvalta det privata kapitalet hos våra två huvudsakliga långsiktiga investerare. Ett viktigt strategiskt initiativ är att Jack leder diversifieringen av portföljen till att omfatta investeringsmöjligheter i flerfamiljshus/byggda för uthyrning på våra befintliga kärnmarknader.