Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Ed Fryzer

Direktör, Investeringar
Stockholm

Ed övervakar våra globala strategiska investeringsstrategier och aktiviteter, och samarbetar med viktiga intressenter för att utvärdera marknadstrender.

Ed ansvarar för att analysera potentiella investeringsmöjligheter, genomföra due diligence och ge rekommendationer baserade på välgrundade beslut om förvärv och avyttringar utifrån portföljens resultat. Ed har ett nära samarbete med varje region för att säkerställa lönsamhet och tillväxt i vår portfölj av fastighetsinvesteringar.