Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Drew Colleran

Vice verkställande direktör, Finans
Boston

Drew ansvarar för tillsynen av de globala finansiella controllerteamen som stödjer vår portfölj.

Drew ansvarar för tillsynen av våra globala controller- och finansanalysfunktioner, inklusive redovisningstillsyn, finansiell rapportering, prognoser och analyser av den portfölj som förvaltas av Pembroke. Controllerfunktionen har ett nära samarbete med våra lokala team för att säkerställa att investeringar, kapitalförvaltning och utvecklingsaktiviteter får ett starkt stöd i beslutsfattandet, den finansiella rapporteringen och analysen. Drew arbetar också med det bredare finansteamet på ett antal globala initiativ.