Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Danah Al-Husaini

Senior Vice President, Ekonomi och teknik
Boston

En auktoriserad revisor med strategisk överblick över vår globala finans-, teknik- och affärsverksamhet.

Danah Al-Husaini är medlem i ledningsgruppen, som tillsammans utformar den företagsövergripande strategin. Danah leder den globala finans-, teknik- och affärsverksamheten. Hon ansvarar för att varje funktion hjälper Pembroke att uppfylla sina mål och investerarnas mål. Några av hennes viktigaste strategiska initiativ är att bygga upp en organisationsstruktur för att stödja och utveckla Pembrokes globala affärsverksamhet för att stödja affärsbeslut, minimera risker och maximera effektiviteten. Dessutom leder Danah den strategiska finans- och skatteplaneringen, investerar- och lagstadgad rapportering, internationell skatteefterlevnad och finansiell analys för Pembroke och dess portfölj. I sin roll som Executive Lead för Diversity Equity & Inclusion är Danah fast besluten att bidra till företagets etiska principer om inkludering. Hon är också ledamot i kommittéerna för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning samt kapital och investeringar.