Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Christian Bosiljanoff

Regiondirektör, Tyskland
München

Christian är ansvarig för att utveckla och leverera våra initiativ på den tyska marknaden.

Dessutom var Christian ansvarig för att etablera vårt kontor i München 2018 och sedan dess utveckla teamet för tillgångs- och fastighetsförvaltning.
  • Ansvarig för att övervaka planering och genomförande av utvecklingsprojekt och utveckla tillväxtstrategier
  • Övervaka tillgångarnas operativa resultat och hantera strategier som främjar ökad hyresgästnöjdhet
  • Ompositionering av tillgångar, budgetering och kassaflödesplanering, hyres- och kontraktsförhandlingar, förvärv och avyttringar, engagemang på den lokala marknaden samt internationell finansiering