Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Caroline Johns

Direktör, Hållbarhet
Boston

Caroline leder, förvaltar och driver strategiskt våra hållbarhetsmål i hela vår globala portfölj.

Caroline ansvarar för att strategiskt leda, hantera och utveckla hållbarhetsmålen för Pembrokes globala portfölj. Caroline har tidigare arbetat som utvecklingschef med projektledning och samarbete med våra globala team och tillämpar en pragmatisk strategi för att kontinuerligt förbättra hållbarheten, motståndskraften och välbefinnandet hos våra tillgångar. - Genomförde betydande förbättringar av energiprestandan på 100 California Street - Införde en helelektrisk design i ombyggnaden av 25 Cannon Street och uppnådde BREEAM Excellent - Uppnådde WELL Health-Safety Ratings på alla marknader - Ledde materialitetsbedömning och analys av energiförbrukningsdata för portföljen