Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Andy Dankwerth

Senior Vice President, Design och utveckling
Boston

Andy ansvarar för den strategiska översynen av Pembrokes globala design- och utvecklingsverksamhet.

Andy Dankwerth är arkitekt och medlem i vår ledningsgrupp samt rådgivare för Fidelity Investments interna fastighetsinitiativ för företag och organisationer. Andy är engagerad i att uppnå företagets mål för hållbarhet i hela den globala portföljen och sitter i styrkommittén för ESG, samt kapital-, design- och utvecklingskommittéerna. I nära samarbete med våra regionala utvecklingsdirektörer arbetar Andy för att säkerställa att alla våra projekt uppfyller våra bästa metoder för design, upphandling och konstruktion av nya projekt, ompositioneringar och kapitalförbättringar och ligger i linje med vårt åtagande att uppnå netto noll koldioxid för driften av våra tillgångar senast 2035 samt netto noll koldioxid för hela livscykeln senast 2050 eller tidigare.