Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Akira Shimizu

Vice VD, chef för Asien och Stillahavsområdet, representant i Japan
Tokyo

Akira ansvarar för Pembrokes affärsinitiativ och fastighetsportfölj i Asien och Stillahavsområdet (Australien och Japan).

Akira har en omfattande bakgrund inom fastighetsinvesteringar, kapitalförvaltning och utveckling och är ansvarig för våra strategiska initiativ i Asien och Stillahavsområdet, med tillsyn över vår portfölj i både Australien och Japan. Han leder den strategiska förvaltningen och kapitalförvaltningen med direkt ansvar för tillgångsspecifika affärsplaner, kapitalprojekt och hyresgästengagemang samtidigt som han letar efter nya investeringsmöjligheter i APAC-regionen. Innan han tog över ansvaret för APAC-portföljen var han ansvarig för vår nordiska portfölj, som omfattar Sverige, Norge och Finland.
  • Ansvarar för tillgångarnas operativa resultat och hanterar strategier som främjar ökad hyresgästnöjdhet
  • Ansvarig för att övervaka kapitalförvaltningen av Pembrokes 1.017.367 kvm. ft (94.600 kvm) APAC-portföljen i Japan och Australien
  • Hanterade våra utvecklingsprojekt i Japan och Norden, inklusive planeringsförhandlingar med lokala myndigheter samt samarbete med lokala konsulter, ingenjörer och entreprenörer/byggherrar

Gå med i teamet

Vi förenas av övertygelsen att fastigheter är mer än bara byggnader. Vårt team uppmuntrar till samarbete och består av experter inom en rad olika områden. Vi arbetar tillsammans på åtta globala kontor och skapar platser som människor älskar.